۲۴.۷.۹۶

هنرمند نقاش خاویر پرز چشمها را شسته و روزمره‌گی را جور دیگر می‌بیند..... Javier Pérez

هیچ نظری موجود نیست: