۱۱.۷.۹۶

دختران و زنان هنرمند و با استعداد ایرانی‌ تمرین کنند

از نظر فرهنگی‌ هر جای دنیا را بگیرید یک سرش با ایران بزرگ مخرج و نقطه مشترک دارد
Solo Drum Dance from Tahiti

Hura Tahiti 2015 Overall Round - Melanie

هیچ نظری موجود نیست: