۷.۸.۹۶

رواج جهل مرکّب رسیدهست بجایی ,که کرده هر مگسی خویش را خیال همایی

هیچ نظری موجود نیست: