۱۰.۷.۹۶

ما تنها نیستیم خیل عظیمی‌ از ارواح مهربان بهمراه ما و در صف ما جای گرفته‌اند

هیچ نظری موجود نیست: