۱۹.۷.۹۶

انگشت‌های آدمی‌ تا زنده است پرده نشین نمیشوند


در ماه اکتبر سال ۲۰۱۱ هنرمند نقاش آلمانی‌، مکس ، (magx) یک پًل قدیمی‌ را با استفاده از پانلهای رنگی تبدیل بیک ساختار غول پیکر لگو کرد که باعث زیبایی این پًل کهنه و شهر شد.
این پًل که در وپرتال، آلمان (Wuppertal) قرار دارد، پیش از این مختص عبور قطار بود، امروزه این پًل به جاده دوچرخه و پیاده رو تبدیل شده است.


هیچ نظری موجود نیست: