۱۸.۷.۹۶

حتی یک دایناسور در سفر و گرمابه و گلستان رفیقی بهتر از یک ابله است

هیچ نظری موجود نیست: