۹.۸.۹۶

علم نیاکان ایرانی‌ در دستان احمق ها


یکی‌ از صد‌ها ابزار پیچیده که از ایران خارج شده و حتی امروزه نمیدانند چگونه آنرا استفاده کنند، وسیله‌ای است که آنرا پازل مینامد. تنها چیزی که از آن میدانند این است که برای ورق زدن کتاب ابتدا میبایستی یک معمای ریاضی‌ را حل کنند.
این ابزار هم بسرنوشت رمل و اسطرلاب که امروزه تنها وسایل دقیق محاسبات اجرم آسمانی است، دچار گشته است.

و همانطوری که از آن دو وسیله بطور کامل نمیتواند استفاده کنند، از این ابزار هم سر درنمیاورند. تنها هنرشان تقلب و دزدی است. یادآوری میشود که وقتی‌ همه رمل و اسطرلاب‌ها که تعدادشان از انگشتان یک دست کمتر بود و دقیق‌ترین ابزار اندازه‌گیری اجرام کهکشانی است، را از ایران جمع کردند، به ایرانیان یاد دادند که این ابزار مال جادوگری و پلیدی است. و بدرد نمی‌خورد. امروزه کپی ناقصی از آنها را در دبی و دیگر خلیفه نشینان حاشیه خلیج پارس بنام ابزار اسلامی بنمایش گذشته اند. تو گویی اسلام جز توحش و بربریت و عقب ماندگی هنر دیگری هم از خودش نشان داده است.


هیچ نظری موجود نیست: