۲۸.۷.۹۶

رقص رنگ ها


هرچه از طبیعت نشأت و سرچشمه بگیرد، زنده است و رفتار مخصوص، منحصر بفرد و ویژه خود را دارد. رنگها هم از این قاعده مستثنا نیستند.
رنگ‌های یکسان همدیگر را یافته و رنگ‌های مختلف یکدیگر را دفع میکنند.
تام آبات پژوهشگر دانشگاه استنفورد آمریکا در مورد چگونگی‌ رفتار خاص رنگ‌ها توضیح میدهد.Stanford researchers solve the mystery of the dancing droplets

هیچ نظری موجود نیست: