۵.۸.۹۶

ز منکران بهشت برین می ترسند


ز گور مرده نیاید شفای درد فقیران
به ورد و نوحه نمیرد عذاب و رنج اسیران
همیشه باور او را بصحن خانه کشانم
اگرچه رفته به دار ِ غروب مرده ایران
زکاخ ظالم هرزه صدای خنده برآمد
که شهر سایه بگشته بخاک میهن ویران
شنیده ام ز جفای سکوت مرده میهن
ندای رنج سراب و صدای درد اجیران
چو نقش لوح ِ عظیم ِ شکوه و عزت ایران
ز قلب خسته میهن نرفته یاد دلیران
همیشه یاد وطن هست سکوت روح وجودم
همیشه یاد وطن باش به یاد ِ میهن شیران.ترانه " بی پرده "- کاسه کوزه رو جم کنید

هیچ نظری موجود نیست: