۲۵.۷.۹۶

کاری از آسیا کزینا...... Asya Kozina


این پروژه ادامه مجموعه‌ای از کلاه گیس‌های کاغذی هنرمند است که وی با اقتباس از کلاه‌های زمان امپراطوری صفوی در قرن ۱۷ و ۱۸، در سال ۲۰۱۵ شروع بساخت آنها کرده است.

هیچ نظری موجود نیست: