۱۳.۶.۹۶

خوراک خوب، موزیک بینظیر و باغ‌های ایرانی‌ هنوز که هنوزه در دنیا حرف اول را میزنند

با وجود همه نامردمی‌ها که به این مردم روا داشتند
Moein Jane Man

هیچ نظری موجود نیست: