۱۴.۶.۹۶

تا شوی بیدار، رفتست آنچه هست, تا بدانی کیستی رفتی زدست


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر