۱۲.۶.۹۶

مست شد خواست که ساغر شکند، عهد شکست! فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست


هیچ نظری موجود نیست: