۶.۷.۹۶

اولین وظیفه هر آدمی‌ شناخت خود است

و اولین وظیفه هر پدر و مادری نشان دادن راه خودشناسی بفرزندان است و ادیان با پوشاندن همه چیز در جهت خلاف اینکار تلاش میکنند

هیچ نظری موجود نیست: