۲۹.۶.۹۶

من از سیاهی خود بس ملول میگشتم, اگر تو سیه دل، از من سپیدتر بودی


هیچ نظری موجود نیست: