۲۳.۶.۹۶

بنای تن همه بهر خوشی نساخته‌اند , وجود سر همه از بهر سرگرانی نیست


هیچ نظری موجود نیست: