۱۰.۶.۹۶

طراحی‌ پوشش جلد کتب کافکا کاری از پیتر منلسوند Peter Menelsund

با درکی از ماهیت و موضوعات در بسیاری از نوشته‌های کافکا

هیچ نظری موجود نیست: