۲۱.۶.۹۶

آلات و ادوات موسیقی از سراسر دنیا

ျမမန္းဂီရိ ယိုးဒယား Mya Man Giri (Thailand tune)

هیچ نظری موجود نیست: