۳۰.۶.۹۶

هرکولی که بار دنیا بر دوش‌هایش است, مسیحی‌ که بجای دیگران رنج میکشد
هیچ نظری موجود نیست: