۱۸.۶.۹۶

نور و کتابِ خوب هر دو روشنگرند، این دو را میبایست به درخت زندگی‌ آویخت
هیچ نظری موجود نیست: