۳۱.۶.۹۶

رنج , در نوشته ها، نقاشی‌ها و کار‌های هنری شکل می‌گیرد و صورت می‌یابد

هیچ نظری موجود نیست: