۲۳.۶.۹۶

مراسم پایانی جشن آخر تابستان در ژاپن


تابستان در ژاپن بمعنای انفجارهای رنگارنگ در آسمان است. که در طی‌ِ حدود ۲۰۰ جشنواره فصلی ( به ژاپنی: hanabi taikai) در ماه ژوئیه و اوت برگزار می شود.

برگزاری این جشنها مرتبط با سنت‌های ژاپن است. پیش از سال ۵۷ و پیش از فتنه غربی، عرب و ترک در ایران، بدلیل فقر گسترده در ژاپن این جشنها راکد بود و برگزار نمی‌گشت و یا در حد بسیار محدود و خصوصی برپا می‌گشت. امروزه با توجه به ثروتمند گشتن شرق دور ایران، این جشنها با گستردگی چشمگیر، باشکوه و زیبا هرساله و برای عموم و همگانی برگزار گشته و اتحاد و اتفاق را در بین مردم ژاپن مستحکمتر میکند.


هیچ نظری موجود نیست: