۱۸.۶.۹۶

دخالت در کار خدا و طبیعت عواقب بدی دارد، مدرکش هم موجود است


به برکت دزدی از سرزمین ایران، و نجات یافتن اروپا و آمریکا از ویرانی و از همپاچی، جمعیت دنیا از ۴۰ سال پیش تا به امروز، از ۳ میلیارد به ۸ میلیارد رشد داشته است. و در این راه علاوه بر مواد خامی که از دل سرزمین ایران، وحشیانه، چپاولگرانه و بی‌دریغ بیرون کشیده شده، نسل‌های گیاهی‌ و حیوانی‌ بیشماری نیز منقطع گشته و نابود شده است. با احتساب رشد تصاعدی که افزایش جمعیت دارد، پیش بینی‌ میگردد که تا ۴۰ سال دیگر، جمعیت دنیا بالغ بر ۵۰ میلیارد گردد. نخستین پرسشی که در این رابطه مطرح میگردد این است که: آیا تا ۴۰ سال دیگر مواد لازم و کافی‌ برای تغذیه مردم دنیا بر روی کره زمین باقی‌ خواهد ماند و یا آدمی‌ بسرنوشت کرم چاه دچار گشته و به آدم خواری مبتلا میگردد؟


هیچ نظری موجود نیست: