۲۹.۶.۹۶

ابلهی که تنها بودن و یا نبودن را میشناسد


کسانی‌ که بمعنای واقعی‌ از زندگی‌ و زیبایی‌هایش محرومند، رنگ‌ها را نمی‌بینند، و تنها سپید و سیاه را می‌شناسند. این شناسایی محدود به دید و دیده نشده و تمامی لایه‌های پیاز زندگی‌شان را متأثر میسازد. این افراد همیشه بر سر یک دو راهی‌ درگیرِ پرسش "بودن یا نبودن اند" و لیست گزینه‌‌های آنها تنها با دو انتخاب بسته میشود. و بطور معمول و طبیعی و با یقین صد در صد، اندازه ضریب هوش و یا آی‌کیو این افراد با اندازه سایز کفش‌شان یکسان است.

هیچ نظری موجود نیست: