۸.۷.۹۶

تا پیش از فتنه ۵۷ در ایران خوراک اکثر مردم اروپا نان جوین و جوشانده برگ درختان بود


هیچ نظری موجود نیست: