۲.۷.۹۶

عیب پنهان دیگران گفتن, عیب پیدای خویش پوشاندن.... Monika Nowak

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر