۲۲.۵.۹۶

تا زمانی‌ که فلسفه زندگی‌ مادیات است، جنگ، نفرت، کشتار، تلخی‌ و دشمنی اجتناب ناپذیر است






















هیچ نظری موجود نیست: