۲۲.۵.۹۶

تا زمانی‌ که فلسفه زندگی‌ مادیات است، جنگ، نفرت، کشتار، تلخی‌ و دشمنی اجتناب ناپذیر است


هیچ نظری موجود نیست: