۲۰.۵.۹۶

در رابطه با یک احمق آدمی‌ از جان خود مایه می‌گذارد، از احمق باید با تمام قوا گریخت


هیچ نظری موجود نیست: