۱۶.۵.۹۶

نخست رسم و ره ما درستکاری ماست, قبیلهٔ تو در آئین دزدی استادند


هیچ نظری موجود نیست: