۶.۶.۹۶

تیره روزش کرد چرخ نیل فام, تا شود روشن که شاگردیست خام
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر