۲۴.۵.۹۶

دل عکس رخ خوب تو در آب روان دید, واله شد و فریاد برآورد که ماهی


هیچ نظری موجود نیست: