۶.۶.۹۶

عملیات فونیکس در ویتنام و یا قتلعام ققنوس ..... Operation PHOENIX


این پست شامل تصاویر بسیار خشن و غیر قابل تحمل است و دیدن آنها برای همگان بویژه افراد کمتر از ۱۸ سال مناسب نیست.

عملیات فینیکس برنامه‌ و یا پروژه جنایتی بود که در دهه ۱۹۶۰ و در طی‌ جنگ آمریکا با ویتنام و به منظور از همپاچی زیرساخت‌های فرهنگی‌، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه تجزیه کشور کهنسال ویتنام توسط سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (CIA)، نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده، اطلاعات ارتش آمریکا طراحی، هماهنگ و اجرا شد. وزارت اطلاعات فرانسه و انگلیس واحدهای جمع آوری از MACV، کارکنان نیروهای ویژه از تیم آموزش ارتش استرالیا (AATTV) و دستگاه امنیتی جمهوری ویتنام (ویتنامی‌‌هایی‌ که برای دستگاه اطلاعاتی‌ آمریکا کار میکردند، مثل نوکران آخوندی که جیره خوار اجنبی و بیگانه در ایران هستند ) همکاران سیا در این پروژه جنایت بودند.

این برنامه برای شناسایی داوطلبان پیوستن به جبهه جنگ و "خنثی کردن" آن (از طریق نفوذ و شناسایی در بین ویتنامی‌ها ، ضبط و عکسبرداری از جلسات و ملاقات‌های ویتنامی‌ها ، مبارزه با میهن پرستی‌ و رگ ملی‌ از طریق نشر اکاذب، تخریب تاریخ و آثار باستانی ویتنام، ایجاد نفرت و چند دستگی در میان ملت ویتنام و قبیله‌ای ساختن آنان (همان کاری که دقیقا ۳۸ ساله در ایران و در بین ملت ایران به اجرا درآمده و هنوز ادامه دارد )، بازجویی و ترور، صورت میگرفت.

در سال١٩٦٥ویتنامی های شمال یا (Viet -cong) در جریان جنگ ویتنام مورد حمایت وسیع مردم در ویتنام جنوبی قرار داشتند. اما برای از میان برداشتن این حمایت مردمی سی. آی. اِی عملیات (PHOENIX) را راه اندازی نمود. آنها با دستیگری افراد و شکنجه نمودن آنها میخواستند مانع سربازگیری توسط نیروهای ویتنام شمالی یا (Viet -cong) گردند.
این برنامه بین سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۷۲ توسط سی‌ آی‌ ا اجرا شد و در طی‌ آن بیش از ۶۰۰ هزار ویتنامی شکنجه شده که از بین آنان بین ۲۶۰۰۰ تا ۴۱۰۰۰ تن‌ زیر شکنجه‌های هولناک و وحشیانه کشته شدند.
بطور رسمی، عملیات ققنوس تا دسامبر ۱۹۷۲ اجرا شد، و بطور غیر رسمی‌ تا سقوط سایگون در سال ۱۹۷۵ ادامه یافت.


سيا عملیات فونیکس را بعنوان "عملیاتی که بدنبال حمله و نابودی زير ساخت‌های سياسی ويتنام_ کنگو بود" توصيف میکرد و هدفش را درهم شکستن زیرساخت و مقاومت جبهه آزادیبخش ملی ویتنام جنوبی ( NLF or VietCong نلف یا ویت کونگ) معرفی‌ میکرد.

دو بخش اصلی این برنامه شامل واحدهای شناسایی استان (پرو PRU ) و مراکز بازجویی منطقه‌ای بودند. پرو‌ها می توانستند اعضای مظنون نلف و همچنین غیرنظامیان را که قصد داشتند از اعضای ویت کنگ حمایت کرده و آنان را پنهان سازند، در جا کشته و یا دستگیرکنند.
افراد دستگیر شده به مراکز بازجویی منتقل می‌شدند و در آنجا برای گرفتن اطلاعات تحت شکنجه‌های هولناک قرار می‌گرفتند. و در نتیجه در پی‌ بازجوی و شکنجه‌های مخوف تعداد زیادی از آنان قتل‌عام شدند.
این عملیات پس از هشت سال افشا گردیده ولی سی. آی. اِی بطور رسمی خودش را از آن کنار کشید و منکر تمامی جنایات شد.


پس از قتل‌عام ۲۰ میلیون ایرانی‌‌ها در ایران بزرگ و در زمان جنگ جهانی‌ اول و تجزیه ایران به ده‌ها کشور، قتل‌عام شرقی‌ ها( چین، ژاپن، کره، ویتنام، فیلیپین) بزرگترین قتل‌عام‌ای است که در تاریخ موجودیت بشر صورت گرفته است. و چه کسانی‌ این قتل‌عام‌های وحشیانه را انجام داده‌اند؟ انگلیس و آمریکا و فرانسه به کمک قبایل به نهایت وحشی، بیرحم و ددمنش ترک و اعراب.

 و چه کسانی‌ امروزه متمدن شناخته می‌شوند و دیگران را وحشی و غیر متمدن مینامند؟هیچ نظری موجود نیست: