۶.۶.۹۶

کف , kim Pimmel


فیلم کوتاهی از فیلم ساز مبتکر، کیم‌ پیمل kim Pimmel که خود آنرا "تولید کف آنالوگ" مینامد. این هنرمند حباب‌های کف صابون را با مایع فرولوویت‌های عجیب و غریب ترکیب کرده و با یک لنز ماکرو آن را برای ایجاد برخی اثرات شگفت انگیز به تصویر کشیده است. بسیاری نمیتوانند باور کند که این کار دیجیتالی و کامپیوتری نیست و واقعا آنالوگ است.

هیچ نظری موجود نیست: