۱۴.۵.۹۶

موجودات دریائی و ‌خرس‌های قطبی و حیوانات دیگر درحال انقراضند، کاری از جاش کیز Josh Keyes


 شعار نویسی بروی همه چی‌ بعنوان اعتراض به انقراض طبیعت توسط غرب نشینان.
هیچ نظری موجود نیست: