۱.۶.۹۶

دلیل خیانت به ملت ایران و صادرات گاز مجانی‌ به کردستان اشغالی


لازمه صادرات نفت و گاز مجانی‌ بسرزمین‌های اشغالی ترکیه و عربی‌، استخدام ۴هزار آخوند مفتخور و بیخاصیت در شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۱، همینجوری برای مفت‌خوری و برای خیانت به ایران بود! زمانی‌ که این آخوند‌های خائن که همگی‌ سرسپردگان وزارت‌های اطلاعاتی‌ غرب و ترک و عربند، در شرکت گاز ایران، جاگیر شدند، فاتحه منابع ارزشمند نفتی‌ و گازی ایران بطور کامل خوانده شد.و آنچه که از خلیج پارس بنام عربستان و امارت و قطر و از دریای مازندران بنام آذربایجان و روسیه و از غرب ایران ذخایر گازی و نفتی‌ بنام نفت عراق برده میشد کم بود، منابع دیگر هم بتاراج رفت.

مدیر توسعه منابع انسانی!! شرکت ملی گاز ایران در آن زمان، خائنی بنام محمد‌مهدی هادی‌زاده، استخدام این اراذل و اوباش نوکر اجنبی را اینچنین توجیه کرده و گفته است: "استخدام ۴ هزار آخوند مفتخور در شرکت ملی گاز ایران برای گسترش فعالیت‌های قرآنی!! و ترویج و آموزش قران است!!"

و هیچ جنبنده و موجود زنده‌ای در آن سرزمین پیدا نشد تا بگوید: "آخه گوز به شقیقه چه ربطی‌ دارد، تدریس و فراگیری، آموزش و آموزگار و آموزنده جایگاه و مکان خود را دارد، و فراگیری قرآن چه ربطی‌ به استخراج گاز و صادرات آن دارد! شاید هم منظور این بوده که بدین وسیله گفته شود، اگر دزدی شد و پول ملت ایران به تاراج رفت، اگر خیانتی صورت گرفت و نفت و گاز مجانی‌ به این دزد و آن دزد داده شد، بخاطر تعلیمات انسان ساز قرآن و اسلام است، بخاطر آموزگاران آخوند است و راه درستی‌ و راستی‌ از نظر قرآن یعنی‌ دزدی مال مردم و ملت ایران که توسط آخوند آموزش داده شده است! "

بگزارش فارس از کرمانشاه، محمد‌مهدی هادی‌زاده در آیین اختتامیه شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و نهج‌البلاغه "بهار در بهار" شرکت ملی گاز ایران که در هتل پارسیان کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ برگزار شد، گفته است: شرکت ملی گاز بعنوان شرکتی خدمت‌رسان کار گازرسانی به خانواده‌های (ایرانی‌ در ظاهر) و در اصل خانواده‌های ترک و عرب و تامین انرژی در سرزمین‌های اشغالی ترکیه و عربی‌ را برعهده دارد. و مردم شرق و شمال و جنوب و مرکز ایران هم بروند هیزم جمع کنند.

لازم به یادآوری است، خبرگزاری به اصطلاح "فارس" شعبه‌ای از امپراطوری جنایتکار و دروغین رسانه‌ای غربی_‌اروپایی است که در جهت منافع ترک و عرب و غربی قدم و قلم میزند. همان امپراطوری فاسد رسانه‌ای، که حتی به ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم رحم نکرده و ضمن عاصی‌ کرده وی سعی‌ در براندازی او و جایگزینی ‌اش با یکی‌ از نوکران دست نشانده خود مانند اوباما دارد. و هر یک قدمی‌ که ترامپ عقب می‌نشیند، این مفسدین گستاختر شده و سمبه را پر زورتر میکنند. مثلا ترامپ در زمان انتخابات قول داده بود کاری به افغانستان و سوریه و بطور کلی‌ ایران بزرگ ( آنچه که امروز خاورمیانه خوانده میشود و تا جنگ جهانی‌ اول جز خاک ایران بوده، پارسی زبان رسمیش بوده و پرچم ایران پرچم رسمی‌ آنها) نداشته باشد، و بجز آمریکا در مورد سرزمین‌هایی‌ که هزاران کیلومتر فراتر از مرز‌های آمریکا قرار دارند و بهیچ عنوان تهدیدی برای این کشور سرخپوست محسوب نمیشوند، فکر نکرده و نگران آنها نباشد. ولی‌ دیدیم که فشار اسمزی که از هر جهت به ترامپ وارد شد، او و حزبش را ناگزیر در شرکت در جنایت کرده و از همانجا که اوباما رها کرده بود، ادامه دهد. هرچند این حکایت یک اجبار است و کاری به این حزب و آن حزب ندارد ولی‌ مهم بود که ترامپ که بخودش بخاطر پایبندی به قولش مینازید، تا این حد و در ملأ عام و جلو دیده دنیا، باریک شده و زیر سخن خودش بزند.هیچ نظری موجود نیست: