۶.۶.۹۶

مجسم سازی با ورقه‌های نازک سنگی‌، کاری از هنرمند هندی ,استفن کتل Stephen Kettle
هیچ نظری موجود نیست: