۲.۶.۹۶

گیسو این شگفتی طبیعت


 از بس نه تنها دزدی کردند بلکه اگر اعتراض هم کردیم به ما انگ چسبانده و یک چیزی هم طلبکار شده‌اند، ناچاراً خیلی‌ از راز‌ها را باید با خود بگور ببریم، بدون اینکه آنها را به نسل‌های آینده میهنمان بسپاریم. یکی‌ از این اسرار پیچ گیسو است.