۳۱.۵.۹۶

تصاویری از کسوف در آمریکا که دیروز رخ دادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر