۱.۶.۹۶

خیام که قصه نقطه و دایره و پرگارش جهان شمول است
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر