۱۳.۵.۹۶

فرانسیسکو آسودو ....... Francisco Acevedo


فرانسیسکو آسودو یک قاتل سریالی و جانی زنجیره‌ای آمریکایی است که در ۱۹۶۸ در آمریکا بدنیا آمد. وی در تاریخ آوریل ۲۰۱۰ دستگیر و در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۲ بجرم آدمربای و قتل به ۷۵ سال زندان محکوم شد. اوج جنایات او بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ تخمین زده میشود. او قربانیان خود را خفه کرده و میکشت.

فرانسیسکو یک قاتل سریالی بیرحم بود که بمدت ۲۰ سال جنایت میکرد و پلیس آمریکا عاجز از دستگیری او بود. تا آخر خود او داوطلبانه با دادن یک آزمایش دی ان ا DNA بجنایات خود اعتراف کرد. از سری اعترافات او قتل سه زن نیویورکی در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۶ در یونکرز است که پلیس پیش از این اجساد آنان را کشف کرده بود.

پلیس بمدت ۲۰ سال اجساد لخت زنانی را میافت که دست و پا بسته، بشیوه "خفه کردن" کشته شده و اجساد آنان برهنه رها گشته بود. ولی‌ نمیتوانست قاتل سریالی را دستگیر کند.
قربانیانی که بپای این قاتل نوشته شده‌اند عبارتند از:
ماریا راموس (maria Ramos) ، تاوانا هاجز (tawana Hodges) و کیمبرلی مور (kimberly Moore).
فرانسیسکو اعتراف بداشتن رابطه جنسی‌ با آنان کرده ولی‌ تجاوز جنسی‌ را رد کرده و گفته که راموس و هاجز فاحشه بودند.
سوابق فرانسیسکو نشان می دهد که او از سن ۱۲ سالگی از مواد مخدر مانند کوکائین، ماری جوانا و الکل استفاده کرده و همچنین دارای سابقه دستگیری در رابطه با تجاوز جنسی، حمله و آزار و اذیت و رانندگی در حال مستی است. گفته میشود آخرین باری که او را بجرم رانندگی‌ در حال مستی دستگیر کرده‌اند، داوطلبانه آزمایش دی ان ا داده و فکر نمی‌کرده که جنایاتی که ۱۵ سال پیش انجام داده و دی ان ا او در زنان قربانی ثبت شده بوده، دامنش را بگیرد. او وجود دی ان ا خود را در بدن قربانیان اینچنین توضیح میدهد که آنها فواحشی بودند که او با آنها رابطه جنسی‌ داشته و به همین سبب دی ان ا او در روی بدن آنها بدست آمده.


هیچ نظری موجود نیست: