۶.۶.۹۶

مختو کجا جا گذاشتی؟ ..... Francesco Brunotti


حذف سر از تصاویر، بظاهر کار تازه و عجیبی‌ نیست که عکاس و طراح ایتلیایی فرانچسکو برونتی Francesco Brunotti آنرا انجام داده است . ولی‌ در این مجموعه از عکس ها، حقیقتی پنهان و فوق‌العاده از چگونه روزگار آدم‌ها نهفته است. و این پرسش که آیا اکثر مردمی که کره زمین را اشغال کرده اند، واقعا بی‌ مخ نیستند؟ و زمانی‌ که از خانه بیرون میروند، سر خود را در صندوق خانه سابق و "واک این کلست" جدید!(walk in closet) گنجه و کمد جا نمیگذارند؟ بهرحال رفتار و گفتارشان که بی‌ مخ بودن آنان را توجیه و اثبات می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست: