۲۹.۵.۹۶

۲۱ اوت ۲۰۱۷ کسوف رخ داده و آدمی‌ میبایستی مانند دیگر حیوانات خود را از آن بپوشاند


وقتی‌ کسوف و یا خورشید گرفتگی که نتیجه قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید در یک مدار است، رخ میدهد، از انجام دادن دو کار بپرهیزید:

۱- نگاه کردن به آن. بویژه از گرفتن عکس خودداری کنید.

۲- بیرون و در فضای باز بودن. هنگام کسوف، حتما زیر یک سقف و محیط بسته که به بیرون پنجره ندارد، باشید.
هیچ نظری موجود نیست: