۱۷.۴.۹۶

کیریکامی کاری از هاروکی ناکامورا Haruki Nakamura


کیریکامی (紙切り) گونه‌ای از اوریکامی است. در این هنر که از ایران باستان سرچشمه گرفته(و ایرانی‌‌ها بساخت اشیای کاغذی در دنیا معروفند) خالق با بریدن کاغذ بساختن اثر میپردازد.

کیری (kiri, 切り) از فعل (kiru, 切る) به معنی بریدن وکامی (kami, 紙) بمعنای کاغذ است. کیریکامی ها بطور معمول دارای تقارن هستند.هیچ نظری موجود نیست: