۳.۵.۹۶

رتبه عشق از نبوت پای بالاتر نهاد, زانکه یوسف را جدا "عشق" از زلیخا میکند


هیچ نظری موجود نیست: