۲۱.۴.۹۶

مشکل مردم ما اینست که قوانین بازی را از ابتدا یاد نمیگیرند در واقع هیچ یاد نمی‌گیرند


هیچ نظری موجود نیست: