۵.۵.۹۶

زندگی‌ عشق است، عشق افسانه نیست, آنکه عشق را آفرید، دیوانه نیست


هیچ نظری موجود نیست: