۶.۵.۹۶

در پایِ چشمه‌ای که مه آید درآن برقص , من بودمو سکوت شبو سیل خاطرات

هیچ نظری موجود نیست: