۱.۵.۹۶

منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر, لای موهای تو گم کرد خداوندش را


هیچ نظری موجود نیست: