۳۰.۴.۹۶

گیوتین، صندلی الكتریكی، تروریسم و کوره‌های آدم سوزی از اختراعات ‌اروپایی هاست


هیچ نظری موجود نیست: