۲۴.۴.۹۶

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق .... Maryam Mirzakhani


درگذشت جانگداز خانم مریم میرزاخانی، دانشمند و نابغه و اولین زن دنیا که مدال نوبل ریاضی‌ را از آن‌ خود کرده، را بخانواده محترم ایشان و تمامی‌ ایران دوستان تسلیت عرض کرده و جاودانگی نام و یاد ایشان را از ایزد یکتا خواستارم. فقدان این دانشمند بزرگ مصیبتی است که امروزه دنیا دچار آنست. غم از دست دادن نازنینی که در هر قرن شاید یکبار نظیر بی‌بدیل ایشان بدنیا آید سخت سینه سوز و دردناک است.هیچ نظری موجود نیست: